1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Được thêm vào: 11:36 EDT Thứ hai, 31/05/2010

Từ khi thành lập đến nay, Trường CĐSP KonTum đã trải qua hai giai đoạn xây dựng và phát triển:

Giai đoạn 1 (1975 -1998): Trường Trung học sư phạm Gia Lai-KonTum được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1975. Nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo giáo viên tiểu học (TH) trình độ sơ cấp và trung cấp sư phạm cho tỉnh Gia Lai-KonTum. Đến ngày 12/8/1991, tỉnh KonTum được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Gia Lai-KonTum, trường Trung học sư phạm Gia Lai-KonTum được đổi tên thành trường Trung học sư phạm KonTum và được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non (MN), giáo viên TH đạt trình độ trung cấp sư phạm, liên kết đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS) trình độ cao đẳng, bồi dưỡng CBQL giáo dục trường MN, TH, THCS cho tỉnh KonTum.

Giai đoạn 2 (1999 đến nay): Ngày 17 tháng 11 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 222/1998/QĐ-TTg, thành lập trường CĐSP KonTum trên cơ sở nâng cấp trường Trung học sư phạm KonTum. Nhiệm vụ của trường là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên MN, TH, THCS đạt trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn, bồi dưỡng CBQL giáo dục trường MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh; đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào; liên kết với các trường đại học để mở các lớp đại học không chính quy cho giáo viên, CBQL ở các cấp học; đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A, B; nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Hiện nay trường có 04 phòng chức năng, 01 tổ tài vụ, 5 khoa đào tạo và bộ môn Lý luận chính trị (LLCT). Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo với 30 chuyên ngành sư phạm và ngoài sư phạm.

SỨ MỆNH:

Trường CĐSP KonTum có sứ mạng đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có trình độ trung học sư phạm, cao đẳng sư phạm; liên kết với các trường đại học trong nước đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đại học; bồi dưỡng thường xuyên và chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu khoa học phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng

THÀNH TỰU:

Hơn ba mươi ba năm liên tục phấn đấu để xây dựng từ một trường Trung học sư phạm trở thành trường CĐSP, trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba năm 1995, Huân chương lao động hạng nhì năm 2004 và nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua và Bằng khen của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh KonTum.

Hiện nay, trường là một trong những trung tâm văn hoá – giáo dục của tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

ĐỊNH HƯỚNG:

Tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, CBGD theo hướng: đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trước mắt và lâu dài.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo – bồi dưỡng, đầu tư và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, tài liệu, phương tiện dạy học; tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo nhằm giúp CBGD tiếp cận và hòa nhập với trình độ chung của các trường ĐH – CĐ trong cả nước.

Đẩy mạnh công tác NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ các đề tài đã được nghiệm thu nhằm giải quyết tốt yêu cầu của thực tiễn nhà trường, địa phương và của xã hội.

Xây dựng lộ trình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến tới tổ chức đào tạo theo tín chỉ vào năm học 2010 – 2011.

Tham mưu với UBND Tỉnh để xây dựng đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015 và đến 2020.