Khoa tiểu hoc, mầm non trường CDSP Kontum

Chức năng – Nhiệm vụ

Khoa Tiểu học-Mầm non là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non trình độ trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non đáp ứng mục tiêu, phục vụ sự nghiệp giáo dục của địa phương.

1. Chức năng:

Khoa Tiểu học-Mầm non là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non trình độ trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non đáp ứng mục tiêu, phục vụ sự nghiệp giáo dục của địa phương.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện tháng, quý, năm học

– Tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và HSSV theo kế hoạch, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với đổi mới phương pháp dạy học, với thực tiễn giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội

– Theo dõi nề nếp giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giảng viên và các lớp

– Lập thời khóa biểu, kiểm tra tiến độ giảng dạy định kỳ và điều chỉnh TKB để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo theo biên chế năm học

– Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện, xét học bổng từng học kỳ khối HSSV

– Tham mưu với Ban Giám hiệu về việc bố trí đội ngũ cố vấn học tập

– Quản lý, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên thuộc khoa và tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng về công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật

– Quản lý giảng viên, HSSV thuộc khoa trong phạm vị được phân cấp của Hiệu trưởng và đề xuất, giới thiệu giảng viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

– Phối hợp với phòng Chính trị tư tưởng – Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên để tuyên truyền, giáo dục CCVC, HSSV trong khoa thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được phân công; theo dõi diễn biến tư tưởng của CCVC và HSSV; quản lý, theo dõi đánh giá toàn diện CCVC và HSSV trong quá trình dạy-học, rèn luyện, …

– Phối hợp với phòng Đào tạo và các tổ bộ môn trong việc tổ chức thao giảng, thi GVG, kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường

– Phối hợp với phòng Đào tạo và các trường THSP trong việc tổ chức RLNVSP

– Phối hợp với phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng để xây dựng, triển khai kế hoạch các kỳ thi học kỳ, kiểm định, đánh giá chất lượng dạy-học

– Phối hợp với phòng Hành chính-Quản trị để đề xuất trang bị, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ dạy-học, NCKH trong quá trình đào tạo; quản lý HSSV ở ký túc xá

– Phối hợp với phòng Đào tạo và tổ Tài vụ để xây dựng kế hoạch, thanh toán các chế độ chính sách, kinh phí phục vụ hoạt động dạy-học, NCKH, hợp đồng, hợp đồng mời giảng viên thính giảng

– Phối hợp với các đoàn thể để động viên phong trào, thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CCVC và HSSV.

Tổ chức, quản lý đào tạo đội ngũ GVTH, GVMN có trình độ THSP và CĐSP đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp GVTH và GVMN hiện nay.

Nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng, NCKH đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.

Cơ cấu tổ chức
Ngày Thành Lập : 29/ 05 /2004

Trưởng khoa: ThS. Lê Văn Bổn
Email: Levanbon.c36@moet.edu.vn

Phó trưởng khoa: CN. Lê Máy
Email: lemay.c36@moet.edu.vn

Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Phượng
Email:Hoaphuong36@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác
Trình độ

chuyên môn

Lý lịch khoa học
01 ThS Lê Văn Bổn Trưởng khoa 25/09/1984 ThS. Ngữ Văn Xem chi tiết
02 Lê Máy P.trưởng khoa 03/11/1983 ĐHSP Toán Xem chi tiết
03 Trần Thị Phượng P. Trưởng khoa 01/11/2008 ThS. GDMN
04 Lê Minh Tâm CBGD 01/06/1984 ĐH Mỹ thuật Xem chi tiết
05 Phan Ngọc Trung CBGD 21/08/1980 ĐHSP Toán Xem chi tiết
06 Nguyễn Thị Dục CBGD 18/12/1985 ĐHTLGD Mầm non Xem chi tiết
07 Trương Thị Minh Nguyệt CBGD 20/10/2001 Thạc sỹ  Sử học Xem chi tiết
08 Nguyễn Thị Hương CBGD 17/03/2003 Thạc sỹ Ngữ văn Xem chi tiết
09 Nguyễn Thị Anh Đài CBGD 01/09/1998 ThS GD Mầm non Xem chi tiết
10 Nguyễn Thị Thu Hà CBGD 01/09/1996 ĐHTLGD Mầm non (đang học cao học) Xem chi tiết
11 Trương Thị Ngọc Thanh CBGD 11/10/1999 ĐHSP GD Mầm non (đang học cao học) Xem chi tiết
12 Trần Nhật Cư CBGD 01/9/1990 ĐH TDTT
13 Huỳnh Công Sơn CBGD 01/9/1998 ĐH TDTT
14 Nguyễn Thành Nhân CBGD 16/11/2004 ĐH TDTT
15 Võ Thị Hồng Vỹ Thư ký