Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2017
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2017, lớp mở tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
 
Căn cứ Thông báo số 1744/TB-ĐHQN ngày 09 thang 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam;
Trường CĐSP Kon Tum thông báo tuyển sinh đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2017, lớp mở tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Cụ thể như sau:
I. TUYỂN SINH (theo hình thức thi tuyển):
Liên thông từ cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo 4 học kỳ (trong 2 hè):
- Các ngành tuyển sinh: Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm Non.
- Đối tượng tuyển sinh: Người dự thi tuyển phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành đăng kí.
II. HÌNH THỨC HỌC TẬP: Học tập trung trong thời gian hè.
V. HỒ SƠ TUYỂN SINH: Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường ĐH Quảng Nam)
VI. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:
- Thu nhận hồ sơ đến 11h00 ngày 24/11/2017;
- Thời gian ôn tập: ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2017.
Môn ôn và thi: Ngành Giáo dục tiêu học (Toán và PPDH Toán; Tâm lý - Giáo dục; Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt). Ngành Giáo dục Mầm Non (Văn; Tâm lý - Giáo dục; Phát triển ngôn ngữ)
- Thời giant hi tuyển: ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2017.
VII. KINH PHÍ TUYỂN SINH:
  • Lệ phí ôn thi: 50.000đồng/môn
  • Lệ phí đăng kí dự thi và thi tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
Ghi chú: Thí sinh đã nộp hồ sơ và lệ phí 100.000đồng phải nộp bổ sung hồ sơ (nếu chưa đủ và đúng quy định) và nộp bổ sung kinh phí tuyển sinh là: 550.000đồng. Thời gian nộp: hạn chót trước 11 h00 ngày 24 tháng 11 năm 2017.
Liên thông từ trung cấp lên đại học 2 ngành trên sẽ tổ chức xét tuyển vào tháng 4 năm 2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, 413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Kon Tum. Điện thoại: 0260.3863592.
Xem thông báo chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo-QLKH