Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2017 (liên kết với trường Đại học Quy Nhơn)

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2017 (liên kết với trường Đại học Quy Nhơn)
  

Nguồn tin: ĐH Quy Nhơn