Tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học cho sinh viên

Tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học  cho sinh viên
Chiều ngày 11/10/2017, Tổ công tác của Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường CĐSP Kon Tum tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học cho sinh viên nhà trường.
         Dự buổi tuyên truyền có Trung tá Thái Xuân Kiệt, Đại úy Thái Tiến Thành,  Thượng úy Trần Nguyễn Anh Minh, Trung úy Trần Văn Khương của Tổ công tác Công an tỉnh Kon Tum; đại diện BGH, các phòng chức năng, cùng toàn thể HSSV nhà trường.
          Tại buổi báo cáo, Tổ công tác Công an tỉnh Kon Tum đã tập trung tuyên truyền các chuyên đề về: Cảnh giác với hoạt động tuyên truyền trái pháp luật trên mạng xã hội; Biện pháp phòng chống phản động, móc nối, lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia chống phá Đảng, Nhà nước; Tình hình tội phạm khủng bố và một số vấn đề thực hiện Luật phòng chống khủng bố trong ngành Giáo dục; Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong phòng chống ma túy và chuyên đề Nhận biết về diễn biến hoà bình.
          Buổi tuyên truyền đã giúp sinh viên nâng cao nhận thức về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên nhà trường.   
Nguồn tin: Tổ Thông tin