Hội thảo khoa học “Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học”

Hội thảo khoa học “Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học”
Ngày 23.02.2017, Trường CĐSP Kon Tum đã tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học”. Dự hội thảo có ông Nguyễn Đức Thanh-Trưởng phòng GDTXCN-Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ giảng dạy, đại diện sinh viên của trường.
      Thay mặt Ban chủ trì Hội thảo, thầy Nguyễn Bình Dân-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ trì đã nhấn mạnh mục tiêu, nội dung cơ bản, trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; về giải pháp hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp đạt chất lượng…
      Tại Hội thảo, 04 báo cáo khoa học đã đề cập sâu đến các nội dung như: Trao đổi một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1”; Một số biện pháp dạy học học phần “Phương pháp dạy học Tiếng Việt” nhằm phát triển năng lực cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trong tình trạng lớp đông; Cách thức sử dụng một số dạng câu hỏi trong giảng dạy học phần “Giáo dục học” theo định hướng phát triển năng lực người học; Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thông qua môn “Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội” tại Trường  CĐSP Kon Tum. Bám sát chủ đề Hội thảo và định hướng thảo luận của Ban chủ trì, 19 lượt ý kiến tham luận đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, khả thi nhằm tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học phù hợp tình hình thực tế của nhà trường.
        Ngoài ra, 41 báo cáo khoa học khác cũng đã được in thành tập tài liệu Hội thảo khoa học năm 2017 và đăng trên website để phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong nhà trường.
        Hội thảo là hoạt động thiết thực giúp nhà trường đánh giá thực trạng, tiếp thu ý kiến, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh những năm tới.

Ông Nguyễn Đức Thanh - Trưởng phòng GDTXCN, Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu
 

Nguồn tin: Tổ Thông tin