HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018
Ngày 28/9/2017, Trường CĐSP Kon Tum tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm học 2017-2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở nhà trường, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của trường. Thầy Nguyễn Bình Dân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, thầy Nguyễn Cư-Phó Hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Ngọc Lệ-Chủ tịch CĐCS đồng chủ trì Hội nghị.
      Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017; định hướng nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017-2018 của nhà trường; báo cáo tổng kết công tác công đoàn cơ sở năm học 2016-2017, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2017-2018; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018; 11 tham luận của các phòng, khoa, tổ chuyên môn.
     Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 về: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CBVC và HSSV; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, củng cố chất lượng đội ngũ; Công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Công tác khảo thí và kiểm định CLGD; Nâng cao chất lượng công tác học sinh, sinh viên; Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản có hiệu quả; xây dựng môi trường sư phạm và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng.
       Hội nghị đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu lớn năm học 2017 - 2018. Theo đó, năm học này nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu: xây dựng Trường CĐSP Kon Tum và 01 tập thể đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể đơn vị trực thuộc đạt Lao động Xuất sắc đề nghị UBND tỉnh công nhận; có 08 tập thể các đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen; 15 tập thể HSSV đạt danh hiệu “Tập thể HSSV tiên tiến” trở lên; 95% cán bộ viên chức đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, trong đó 50% được Giám đốc Sở GD&ĐT khen; 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 50% HSSV đạt HSSV Khá, Giỏi và Xuất sắc. Tổ chức 07 Hội thảo khoa học cấp khoa, trường và 01 Hội nghị khoa học của HSSV; có ít nhất 01 đề tài NCKH cấp tỉnh, 01 đề tài tham gia Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Kon Tum; phát hành Kỷ yếu khoa học số 14 và hoàn thành 21 đề tài NCKH, SKKN cấp trường và 40 đề tài NCKH, SKKN cấp phòng/khoa/tổ.
      Về kết quả thi đua năm học 2016-2017, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường đã công bố quyết định khen thưởng của cấp trên đối với tập thể và cá nhân CBVC đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, tập thể Trường CĐSP Kon Tum và phòng Hành chính-Quản Trị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể LĐXS; 03 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 08 tập thể khoa, phòng, tổ và 43 cá nhân CBVC được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng Giấy khen, 10 tập thể và 79 cá nhân được Giám đốc Sở GD-ĐT công nhận danh hiệu LĐTT.
Tại Hội nghị, lãnh đạo nhà trường đã trao danh hiệu Tập thể LĐTT cho 10 tập thể, danh hiệu CSTĐCS cho 10 cá nhân, trao Giấy khen cho 43 cá nhân  được Sở GD-ĐT công nhận và khen thưởng.
      Cũng tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở nhà trường đã trao Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cho 04 tập thể gồm CĐCS Trường CĐSP Kon Tum, 03 Công đoàn bộ phận trực thuộc; 18 cá nhân đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, CĐCS nhà trường khen thưởng 04 tập thể công đoàn bộ phận và 33 cá nhân đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016-2017. 
Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tập thể CBVC, HSSV nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
Một số hình ảnh tại Hội nghị


Nguồn tin: Tổ Thông tin