Triển khai thực hiện Chỉ số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp PCCC rừng mùa khô năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Triển khai thực hiện Chỉ số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp PCCC rừng mùa khô năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nguồn tin: Sở GD-ĐT