Thông báo Kế hoạch dạy học môn GDQP-AN

Thông báo Kế hoạch dạy học môn GDQP-AN
THÔNG BÁO
(V/v triển khai Kế hoạch dạy học môn GDQP-AN)
 
Căn cứ Kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng-An ninh năm học 2015-2016;
Nhà trường thông báo triển khai Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng-An ninh cho sinh viên K20, K21 năm học 2016-2017 như sau:
I. Kế hoạch dạy học
1. Thời gian học tập: Từ ngày 06/02/2017 đến 19/02/2017.
2. Địa điểm học tập: Tại Trường CĐSP Kon Tum và Trường Quân sự tỉnh Kon Tum.
3. Kế hoạch cụ thể cho các khóa như sau:
Sáng thứ 2 ngày 06/02/2017 Ban Giám hiệu, tổ Quản lí dạy học Giáo dục quốc phòng-An ninh, giảng viên dạy Giáo dục quốc phòng-An ninh, trưởng, phó các đơn vị, cố vấn học tập và SV K20, K21 tập trung khai mạc vào lúc 7h00 tại Hội trường A Trường CĐSP Kon Tum. Sau buổi khai mạc, SV tập trung học tập theo các khóa và khối lớp, cụ thể như sau:
a. Các lớp cao đẳng  K20 (5 lớp biên chế thành 5 khối, 191 SV)
- Thời gian học: từ ngày 06/02/2017 đến 19/02/2017.
- Nội dung học: Lý thuyết và thực hành.
- Địa điểm: Trường Quân sự Tỉnh Kon Tum. Sau khai mạc tại Trường CĐSP, đúng 8h30, SV tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 163 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi Thành phố Kon Tum.
- Biên chế các khối:
   + Khối I:         K20SP Toán-Tin,       số lượng 26 SV
   + Khối II:       K20SP Tiếng Anh,     số lượng 29 SV
+ Khối III:      K20GDMN A,           số lượng 47 SV
+ Khối IV:      K20 GDTH A,            số lượng 43 SV
+ Khối V:       K20 GDTH B,            số lượng 46 SV
b. Các lớp cao đẳng K21 (7 lớp, 356 SV)
- Thời gian học: từ ngày 06/02/2017 đến 19/02/2017.
- Nội dung học: Lý thuyết chính trị.
- Địa điểm học: Trường CĐSP Kon Tum.
- Biên chế các khối:
+ Khối I: Gồm 3 lớp (K21Địa-GDCD, K21CTXH, K21QTVP), số lượng 129 SV.
+ Khối II: Gồm 3 lớp (K21Sinh-KTNN, K21SPTA, K21GDMN A), số lượng 132 SV.
+ Khối III: 1 lớp K21GDTH, số lượng 95 SV.
c. Lớp K21 GDMN B: Học theo lịch cụ thể riêng của trường.
II. Công tác chuẩn bị của sinh viên
1. Về trang phục học tập:
+ Đối với SV K21: Quần tây, áo sơ mi.
+ Đối với SV K20: Trang phục quân phục, đi giày ba ta, đội mũ tai bèo.
2. Phương tiện, dụng cụ: Mỗi sinh viên chuẩn bị bút viết, vở để ghi chép và phương tiện đi lại trong thời gian học tập.
III. Chuẩn bị phương tiện dạy học và tổ chức dạy học, thi kết thúc học phần
- Phòng Tổ chức-CTSV tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo dạy học Giáo dục quốc phòng-An ninh năm học 2016-2017.
- Tổ Giáo dục quốc phòng-An ninh căn cứ vào Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng-An ninh và Thông báo này xây dựng chương trình giảng dạy và phân công giảng viên ở Trường CĐSP giảng dạy, ra đề, chấm bài các chuyên đề đúng nội dung và số tiết quy định, trình Ban giám hiệu Trường phê duyệt (trước ngày 08/01/2017).
- Phòng Đào tạo-QLKH tham mưu Ban giám hiệu phê duyệt chương trình, kế hoạch giảng dạy; làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng với Trường Quân sự tỉnh Kon Tum; tổ chức quản lý dạy học các khóa học trong thời gian nêu trên; phối hợp với phòng Khảo thí-KĐCL-TTr tổ chức kiểm tra kết thúc học phần cho K21 vào chiều thứ 7 ngày 19/02/2017.
- Phòng Hành chính-QT chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi khai mạc; phối hợp các đơn vị chuẩn bị phòng học (đủ số lượng bàn ghế cho SV theo các khối lớp, mỗi hội trường có 01 máy chiếu Projector, Loa và Micrô). Đúng 8g0 ngày 05/02/2017 tổ Giáo dục quốc phòng-An ninh sẽ kiểm tra và nhận bàn giao các phòng học. 
- Các khoa triển khai cụ thể nội dung Thông này đến sinh viên của Khoa, giao nhiệm vụ cán bộ quản lý, cố vấn học tập, giảng viên, trợ lý khoa phối hợp theo giỏi, quản lý nề nếp dạy học của sinh khoa mình.
Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định.

Tải tập nội dung chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH