Thông báo khai giảng lớp tiếng Lào khóa IV năm 2017

Thông báo khai giảng lớp tiếng Lào khóa IV năm 2017
THÔNG BÁO
V/v khai giảng lớp tiếng Lào khóa IV năm 2017
 
 Căn cứ Công văn số 1468/SNV-CCVC ngày 17/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc phối hợp triển khai công tác đào tạo tiếng Lào năm 2017;
Căn cứ danh sách đăng kí học tiếng Lào tại Trường CĐSP Kon Tum của các đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
 Hiệu trưởng Trường CĐSP Kon Tum thông báo khai giảng lớp tiếng Lào khóa IV năm 2017 cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm khai giảng:
- Thời gian khai giảng: 18 giờ 0 ngày 4 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng Truyền thống Trường CĐSP Kon Tum
2. Thời gian, địa điểm học
- Thời gian học và thi: 3,5 tháng: từ ngày 04 tháng 9 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017 (học vào các buổi tối và thứ bảy, chủ nhật trong tuần). Sau khi khai giảng sẽ học buổi đầu tiên.
- Thời gian ôn và thi: từ ngày 11 tháng 12  đến ngày 17 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm học: Phòng  1.1 tầng 1 giảng đường A Trường CĐSP Kon Tum
3. Lệ phí học, thi, cấp chứng chỉ (đối với các đơn vị, cá nhân tự túc học): 1.000.000đồng/học viên (Một triệu đồng chẵn)
4. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tiếng Lào tiếp tục đăng kí đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2017.
5. Quyền lợi của học viên: được cấp chứng chỉ quốc gia, chứng chỉ này có giá trị như chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Trư­ờng CĐSP Kon Tum, 413 Nguyễn Huệ, Thành phố Kon Tum. Điện thoại: 0260.3863592; 0260.3861021.

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum