Lịch thi và danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (khóa thi ngày 14/11/2017)

Lịch thi và danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (khóa thi ngày 14/11/2017)

Nguồn tin: Khoa TH_NN