Kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Đại học liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, khoá học K13.2 (2013-2016) Đại học Quảng Nam

Kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Đại học liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, khoá học K13.2 (2013-2016)  Đại học Quảng Nam
Trường CĐSP Kon Tum thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Đại học liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, khoá học K13.2 (2013-2016) mở tại Trường cụ thể như sau: 
1. Thời gian: 7h 30 ngày 26 tháng 02 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường B Trường CĐSP Kon Tum, 413 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Thành phần tham dự
- Lãnh đạo và một số cán bộ ở Trường Đại học Quảng Nam: 7 người.
- Ban Giám hiệu Trường CĐSP Kon Tum; Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo, Khoa Bồi dưỡng. Trường CĐSP Kon Tum cử:
+ 01 cán bộ phụ trách âm thanh, ánh sáng (chuẩn bị bài Quốc ca trong lễ).
+ 01 cán bộ phục vụ nước.
+ 01 cán bộ làm thủ tục và sắp xếp học viên ổn định chỗ ngồi trong lễ; In, treo maket.
- Tất cả 114 học viên của 02 lớp Đại học ngành Giáo dục Tiểu học khoá K13.2.
4. Yêu cầu đối với học viên
        Đến làm thủ tục nhận bằng và nghe hướng dẫn quy trình nhận bằng vào  lúc 15h00 ngày 25/02/2017 tại Hội trường B Trường CĐSP Kon Tum.
Hai lớp cử 01 học viên phát biểu cảm trưởng; chuẩn bị 2 bó hoa tặng lãnh đạo hai trường.
Lưu ý: Trường Đại học Quảng Nam chỉ phát bằng cho những học viên có đến làm thủ tục nhận bằng. Các học viên không nhận bằng theo thời gian quy định trong kế hoạch này sẽ nhận bằng vào các giờ làm việc hành chính vào các ngày trong tuần tại phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Nam.

Tải kế hoạch chi tiết>>