Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2017

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2017
KẾ HOẠCH
(V/v tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ đào tạo Tiếng Việt
cho lưu học sinh Lào năm 2017, liên kết với Phân hiệu ĐH Đà Nẵng)
 
Căn cứ Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đã được hiệu Trưởng phê duyệt;
Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2017 như sau:
1. Thời gian: 8 giờ 0, ngày 24 tháng 8 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường B, Trường CĐSP Kon Tum.
3. Thành phần tham dự:
- Đại biểu mời: Sở GD&ĐT; Phân Hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum.
- Nhà trường: Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị trực thuộc, giáo viên giảng dạy, phiên dịch và 50 Lưu học sinh Lào.
4. Phân công nhiệm vụ
4.1. Khoa xã hội:
Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2017; nhắc Lưu học sinh Lào về trang phục; chuẩn bị nội dung và hướng dẫn 01 Lưu học sinh Lào phát biểu cảm tưởng (bằng tiếng Việt), tặng hoa cho Trường; quản lý Lưu học sinh Lào trong quá trình tổ chức buổi lễ. Nhắc mỗi Lưu học sinh chuẩn bị 01 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh (ở mặt sau) nộp về Phòng Đào tạo - QLKH vào ngày 22/8 để dán vào chứng chỉ.
4.2. Phòng Đào Tạo - QLKH
Chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng, hồ sơ điểm và chứng chỉ bồi dưỡng tiếng Việt cho 50 lưu học sinh Lào. Làm việc với Phân Hiệu Đại học Đà nẵng về nội dung bàn giao Lưu học sinh Lào. Làm biên bản bàn giao lưu học sinh Lào với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng. Điều hành toàn bộ chương trình buổi lễ.
4.3. Phòng Hành Chính - Quản Trị
- Mời đại biểu; chuẩn bị hoa tặng, bàn ghế, âm thanh, nước uống, trang trí, … ở hội trường.
- Phối hợp với Khoa Xã hội xét khen thưởng và chuẩn bị hồ sơ khen thưởng cho Lưu học sinh Lào.
- Chụp ảnh lưu niệm.
4.4. Phòng TC - CTSV
Chuẩn bị hồ sơ bàn giao cho Lưu học sinh Lào; phối hợp với Ban văn thể và giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị văn nghệ cho lễ bế giảng (từ 3-4 tiết mục có cả SV Việt Nam và Lưu học sinh Lào tham gia); phối hợp với Phòng Đào tạo-QLKH bàn giao hồ sơ của Lưu học sinh Lào cho Phân hiệu Đại học Đà nẵng.
4.5. Tổ Tài vụ
Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng. Phối hợp với phòng Hành chính quản trị chuẩn bị kinh phí tổ chức lễ bế giảng; tiền khen thưởng; ,..