Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa 3 năm 2017

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ  bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa 3 năm 2017
KẾ HOẠCH
(V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa 3 năm 2017)
 
Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-CĐSP ngày 9 tháng 8 năm 2017 V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL giáo dục và giáo viên trong nguồn quy hoạch tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai  đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL giáo dục và giáo viên trong nguồn quy hoạch tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai  khóa 3 năm 2017 như sau:
1. Thời gian: 9 giờ 0, ngày 27 tháng 10 năm 2017.
2. Địa điểm: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai.
3. Thành phần tham dự:
- Đại biểu mời: đại diện lãnh đạo huyện và phòng GD&ĐT, lãnh đạo Trung tâm GDNN – GDTX huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai (Trung tâm GDNN – GDTX mời).
- Nhà trường: Ban giám hiệu; Trưởng một số đơn vị trực thuộc; Giảng viên tham gia giảng dạy (Trường CĐSP Kon Tum mời).
- Tất cả học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa 3 năm 2017.
4. Phân công nhiệm vụ
4.1. Khoa Bồi dưỡng CBQL&GV:
Phối hợp với Phòng ĐT-QLKH tổ chức họp Ban cán sự lớp Bồi dưỡng triển khai một số nội dung: Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên; xét đề nghị học viên được tuyên dương, khen thưởng; Chuẩn bị văn nghệ cho lễ bế giảng; Trang phục của học viên tại buổi trao chứng chỉ; Chọn 01 học viên phát biểu cảm tưởng, tặng hoa cho Đại biểu và Trường CĐSP Kon Tum.
4.2. Phòng Đào Tạo - QLKH
Phối hợp với Khoa Bồi dưỡng CBQL&GV thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng, hồ sơ điểm và chứng chỉ bồi dưỡng cho 53 học viên. Phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX  huyện Chư Păh điều hành toàn bộ chương trình buổi lễ.
4.3. Phòng Hành Chính - Quản Trị
- Mời đại biểu; phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX huyện Chư Păh sắp xếp bàn ghế, âm thanh, nước uống, trang trí,… ở Hội trường, chụp ảnh lưu niệm; đăng tin lên Web của Trường; Chuẩn bị xe đưa CBQL và giảng viên của Trường đi dự buổi lễ.
- Phối hợp với phòng TC-CTSV chuẩn bị hồ sơ khen thưởng cho học viên.
4.4. Phòng TC - CTSV
Làm và công bố Quyết định cấp chứng chỉ cho học viên, Quyết định khen thưởng; Tổ chức phát thưởng; trao chứng chỉ cho học viên.
4.5. Tổ Tài vụ
Phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ hợp đồng, thanh quyết quyết toán kinh phí bồi dưỡng; phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị kinh phí tổ chức lễ bế giảng; tiền khen thưởng; ...
Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tải kế hoạch và chương trình chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum