Thông báo tuyển sinh năm 2016 trình độ Cao đẳng hệ chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Đăng lúc: Thứ tư - 27/07/2016 09:42 - Người đăng bài viết: trandinhluu
THÔNG BÁO TUYẾN SINH NĂM 2016 (Lần 2)
Trình độ Cao đẳng hệ chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 7 năm 2016 V/v công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;        
Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2016 của Trường đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt,        
Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (lần 2) như sau:
     
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Mã trường: C36
2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
         a)  Hệ Cao đẳng chính quy: 380 (Sư phạm: 200, Ngoài sư phạm: 180)
         b)  Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy: 120
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (đối với cả 02 hệ: Cao đẳng và TCCN).
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2016 của Trường và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Ngành tuyển, chỉ tiêu xét tuyển và vùng tuyển:
STT Tên trường.
Ngành học.
Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
(Dự kiến)
I Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia của cụm thi do các trường đại học chủ trì     245
1 Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm     155
  Sư phạm Sinh học (Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp) C140213 Toán, Vật lý, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
15
(50% chỉ tiêu)
  Sư phạm Địa lý (Địa – Giáo dục công dân) C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Toán, Địa lý.
Ngữ văn, Anh, Địa lý
15
(50% chỉ tiêu)
  Sư phạm Tiếng Anh C140231 Ngữ Văn, Toán, TIẾNG ANH
  Ngữ Văn, Lịch sử, TIẾNG ANH
Ngữ Văn, Địa lý, TIẾNG ANH
15
(50% chỉ tiêu)
  Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
70
(100% chỉ tiêu)
  Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm, Hát). 40
(100% chỉ tiêu)
2 Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm:     90
(50% chỉ tiêu)
  Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lý, Hóa học.
Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
  Tiếng Anh (thương mại và du lịch) C220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;
Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Địa lý, Tiếng Anh.
15
  Quản lý văn hóa C220342 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
  Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
  Quản trị văn phòng C340406 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
  Công nghệ thiết bị trường học C510504 Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học 
15
II Phương thức 2: Xét tuyển điểm trung bình các môn lớp 12.     135
(50% chỉ tiêu)
1 Sư phạm Sinh học (Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp) C140213 Toán, Vật lý, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
15
2 Sư phạm Địa lý (Địa – Giáo dục công dân) C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Toán, Địa lý.
Ngữ văn, Anh, Địa lý
15
3 Sư phạm Tiếng Anh C220201 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH;
Ngữ Văn, Lịch sử, TIẾNG ANH;
Toán, Địa lý, TIẾNG ANH.
15
4 Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lý, Hóa học.
Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
15
5 Tiếng Anh (thương mại và du lịch) C220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;
Ngữ Văn, Lịch sử,  Tiếng Anh
Toán, Địa lý, Tiếng Anh.
15
6 Quản lý văn hóa C220342 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
7 Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
8 Quản trị văn phòng C340406  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
15
9 Công nghệ thiết bị trường học C510504 Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học 
15
3. Đối tượng, tiêu chí, vùng xét tuyển
a) Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống (đối với Phương thức 1).
- Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp theo ngành đến mức đạt chỉ tiêu đã công bố.
- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh: Môn tiếng Anh (môn chính) nhân hệ số 2.
  - Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2; xét tuyển đợt 1: chỉ xét thí sinh đã dự thi môn năng khiếu tại Trường CĐSP Kon Tum (Theo kế hoạch thi của Trường). Các đợt xét tuyển tiếp theo (nếu có) mới xét thí sinh thi môn năng khiếu tại các trường đại học, cao đẳng khác.
- Điểm xét tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển 1,0 điểm đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ. (Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng).
c) Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum.
+ Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh thí sinh trong cả nước.
4. Tổ chức xét tuyển:
4.1. Xét tuyển nguyện vọng I: Trường nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016 và công bố kết quả trước ngày 14/8/2016.
Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho Trường trước 17h00 ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).
 4.2. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 
            Đợt 1: Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 và công bố kết quả trước ngày 04/9/2016. Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho Trường trước 17h00 ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).
            Đợt 2: Từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016 và công bố kết quả trước ngày 24/9/2016. Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho Trường trước 17h00 ngày 28/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).
            Đợt 3: Từ ngày 28/9/2016 đến hết ngày 09/10/2016 và công bố kết quả trước ngày 12/10/2016. Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 3 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho Trường trước 17h00 ngày 16/10/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).
          Kết thúc mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo (nếu còn chỉ tiêu).
 4.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của trường (thí sinh có thể nhận tại Trường hoặc tải tại địa chỉ: www.cdspkt.edu.vn);
4.4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.
            Ghi chú: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng xét tuyển và rút lại hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí đăng ký xét tuyển đã nộp. 
III. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY
1. Ngành tuyển, phương thức, tiêu chí, vùng tuyển xét tuyển:
I CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Mã ngành Phương thức, tiêu chí, thời gian xét tuyển 120 vùng tuyển
01 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 01 + Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (lấy điểm trung bình cộng 2 môn)
+ Tiêu chí xét tuyển:
 Ngành 01: xét tuyển môn Toán, Vật lý lớp 12. Ngành 02, 03:  xét tuyển môn  Văn, Lịch Sử lớp 12.
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/9/2016 đến ngày 21/10/2016;
+ Thời gian xét tuyển: 24/10/2016
40 Tuyển
thí sinh trong  cả nước
02 Hành chính văn thư 02 40
03 Thư viện 03 40
     
2.  Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển

      Hồ sơ xét tuyển TCCN gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2016; Học bạ lớp 12 (bản công chứng); Bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản công chứng); 2 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của thí sinh; Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). Lệ phí xử lý hồ sơ và xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.
     
IV. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo-QLKH Trường CĐSP Kon Tum, số 413 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
      Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định trên.­­
      Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Trường CĐSP Kon Tum, số 413 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ĐT: (060) 3863592. Email: phongdaotao.c36@moet.edu.vn       
Tải thông báo chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1304
  • Tháng hiện tại: 24471
  • Tổng lượt truy cập: 1702883

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link