Kế hoạch triển khai thực hiện công tác An toàn thực phẩm năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ năm - 10/11/2016 03:48 - Người đăng bài viết: trandinhluu
Thực hiện Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SGDĐT ngày 21/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công tác An toàn thực phẩm ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2016-2017,
Trường CĐSP Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác An toàn thực phẩm (ATTP) năm học 2016-2017 của nhà trường với nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ATTP của cán bộ quản lý, các đoàn thể, người tham gia chế biến thực phẩm, CBVC và HSSV trong toàn trường.
2. Duy trì thường xuyên sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc, người tham gia chế biến thực phẩm trong việc thực hiện các quy định, đảm bảo về ATTP trong trường học. Việc triển khai thực hiện các quy định ATTP cần bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, gắn với kiểm tra chặt chẽ việc đảm bảo vệ sinh ATTP tại các căng-tin, hạn chế thấp nhất hiện tượng ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm trong trường.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tập trung tuyên truyền:
Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về “Luật An toàn thực phẩm” và các văn bản thực hiện công tác ATTP trong trường học: Thông tư liên bộ số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học; Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế về việc quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác ATTP cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế, người trực tiếp chế biến thực phẩm và nhân viên nuôi dưỡng...
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP cho HSSV: tập trung vào các nội dung như vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn, kiểm soát thực phẩm an toàn, nhận biết sử dụng thực phẩm, thức ăn đảm bảo an toàn, điều kiện, thời gian bảo quản thực phẩm; trách nhiệm trong chế biến thực phẩm an toàn;... giúp HSSV nhận thức và thực hành đúng.
1.2. Hình thức tuyên truyền: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về ATTP; kết hợp tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu với tóm tắt nội dung các quy định về ATTP để tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của trường (khu giảng đường và khu ký túc xá); tích hợp nội dung ATTP trong các bài giảng chính khóa (đối với học phần có liên quan); lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp (thi tìm hiểu về ATTP, thi nữ công gia chánh...) để hưởng ứng có hiệu quả các hoạt động về truyền thông trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP năm 2017. Chú trọng việc tập trung tuyên truyền sâu về các nội dung: vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn, điều kiện, thời gian bảo quản thực phẩm… giúp HSSV nhận thức và thực hành đúng, nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn.
2. Đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường
- Nhà trường cung cấp đầy đủ nước sạch sinh hoạt và ăn uống cho GV và HSSV. Đảm bảo vệ sinh an toàn cho các bể chứa nước (trang bị nắp đậy, lưới chống côn trùng và khóa an toàn cho các bể chứa nước); định kỳ vệ sinh bể chứa nước.
- Tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV sử dụng nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình của cơ sở sản xuất đã được công bố hợp quy chuẩn và được cơ quan chức năng cấp chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.
- Thường xuyên thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực nhà trường như: khai thông hệ thống cống rãnh thoát nước, dọn dẹp vệ sinh khu nhà ở, nhà làm việc, khu giảng đường và khu vệ sinh;…duy trì việc tổng dọn vệ sinh hàng tuần và thu gom rác thải hàng ngày và tập kết đúng nơi quy định; các nhà vệ sinh có đủ bồn rửa tay, cung cấp đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho CBVC, HSSV.
3. Đảm bảo vệ sinh ATTP tại các căng-tin trong nhà trường
Phòng HC-QT tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP tại các căng-tin trong nhà trường:
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP tại các căng-tin (chú trọng kiểm tra các điều kiện đảm bảo ATTP như: cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch, nước đá sạch trong chế biến thức ăn; điều kiện sức khỏe của người chế biến thức ăn...), đảm bảo đúng theo quy định.
- Chỉ đạo Bộ phận y tế nhà trường thực hiện việc kiểm tra hàng tuần, hàng tháng và ghi đầy đủ biên bản kiểm tra, lưu mẫu thức ăn hàng ngày (nếu có). Hướng dẫn các căng-tin thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật ghi chép đầy đủ hàng ngày (sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu thức ăn).
- Duy trì thường xuyên việc báo cáo kết quả kiểm tra ATTP với lãnh đạo nhà trường.
3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm soát ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm
- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai công tác ATTP năm học 2016-2017 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, chú trọng việc tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở, Đoàn trường và Hội Sinh viên để tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATTP, công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong khu vực nhà trường; triển khai xây dựng mô hình điểm “Bếp ăn tự nấu an toàn”, “Căng-tin kiểu mẫu”; phát động phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trong nhà trường.
- Chỉ đạo HC-QT (Bộ phận y tế) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về ATTP cho CBVC, HSSV, người chế biến và kinh doanh thực phẩm tại các căng-tin.
- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tình trạng hàng rong không đảm bảo ATTP khu vực xung quanh khuôn viên nhà trường.
- Tạo điều kiện để nhân viên nhà trường tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về ATTP. Tổ chức ít nhất 01 buổi truyền thông ngoại khóa về ATTP trong trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện ATTP với Ban Giám hiệu (qua phòng HC-QT, theo quy định: Báo cáo kết quả thực hiện ATTP trong học kỳ I, năm học 2016-2017 trước ngày 30/11/2016; báo cáo tổng kết công tác ATTP năm học 2016-2017 trước ngày 25/5/2017; Báo cáo tháng hành động vì chất lượng ATTP theo kế hoạch; và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cấp trên).
2. Phòng HC-QT làm đầu mối, phối hợp các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Đồng thời theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch và xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về ATTP để báo cáo cấp trên theo yêu cầu.
3. Phòng TC-CTSV phối hợp với phòng HC-QT tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản quy định về ATTP trên hệ thống loa phát thanh của trường, qua email; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATTP để đăng trên website của trường.
4. Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn trường lựa chọn hình thức phù hợp để triển khai tốt kế hoạch thực hiện ATTP năm học 2016-2017 của trường; chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác An toàn thực phẩm năm học 2016-2017 của nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc, phát sinh sẽ được bổ sung phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác ATTP trong nhà trường./.

Tải kế hoạch chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1031
  • Tháng hiện tại: 22850
  • Tổng lượt truy cập: 1650783

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link