Chiến lược phát triển Trường CĐSP Kon Tum giai đoạn 2012-2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum là trường cao đẳng công lập nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1975, tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Gia Lai – Kon Tum với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, tiểu học trình độ trung cấp.

Đến năm 1998, trường nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành sư phạm và một số ngành khác cho tỉnh tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên. Trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, Trường luôn là một cơ sở đào tạo đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum đến năm 2020 được xây dựng dựa trên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới, các xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới; đồng thời dựa trên năng lực và các thế mạnh của trường.

Bản Chiến lược này đã được Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum chính thức thông qua ngày 30 tháng 01 năm 2013.

HIỆU TRƯỞNG

Download toàn văn chiến lược