Sự kiện nổi bật


--------------------------------------------------------------Albums ảnh hoạt động

Video hoạt động

8-3-2013

Văn bản mới

Số: 35/2015/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT v/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục)

Ngày BH: (31/12/2015)

Số: 2436/STC-ĐT
Tên: (Triển khai thực hiện các chính sách, chế độ mới của Trung ương)

Ngày BH: (28/12/2015)

Số: 13/2015/TT-BTP
Tên: (Thông tư số 13/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính)

Ngày BH: (29/09/2015)

Số: 524/QĐ-SGDĐT
Tên: (Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CBCC, VC và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum)

Ngày BH: (02/12/2015)

Số: 58/2015/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.)

Ngày BH: (17/11/2015)

Số: 56/2015/NĐ-CP
Tên: (Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức)

Ngày BH: (09/06/2015)

Số: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Tên: (Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV v/v Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập)

Ngày BH: (06/11/2015)

Số: 03/QyĐ-CĐSP
Tên: (Bổ sung quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên)

Ngày BH: (05/11/2015)

Số: Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tên: (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

Ngày BH: (15/07/2015)

Số: Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014
Tên: (Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

Ngày BH: (29/05/2015)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Thư viện của trường cần cải tiến những vấn đề gì?

Tăng số lượng tài liệu tham khảo

Thay đổi cách phục vụ

Mở cửa vào ban đêm

Mở rộng hệ thống thư viện điện tử

Hỗ trợ online

cdspkt.edu.vn

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 279
  • Tháng hiện tại: 9772
  • Tổng lượt truy cập: 558346

Web link