Sự kiện nổi bật


--------------------------------------------------------------Albums ảnh hoạt động

Video hoạt động

8-3-2013

Văn bản mới

Số: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Tên: (Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV v/v Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập)

Ngày BH: (05/11/2015)

Số: 03/QyĐ-CĐSP
Tên: (Bổ sung quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên)

Ngày BH: (04/11/2015)

Số: Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tên: (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

Ngày BH: (15/07/2015)

Số: Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014
Tên: (Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

Ngày BH: (29/05/2015)

Số: 01/HD-CĐSP
Tên: (Hướng dẫn thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2014-2015)

Ngày BH: (20/05/2015)

Số: 116/QĐ-CĐSP
Tên: (Quyết định Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum)

Ngày BH: (06/05/2015)

Số: 47/2014/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên)

Ngày BH: (30/12/2014)

Số: 01/2015/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng)

Ngày BH: (14/01/2015)

Số: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Tên: (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập)

Ngày BH: (24/11/2014)

Số: 12/VBHN-BGDĐT
Tên: (Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy)

Ngày BH: (23/04/2014)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Thư viện của trường cần cải tiến những vấn đề gì?

Tăng số lượng tài liệu tham khảo

Thay đổi cách phục vụ

Mở cửa vào ban đêm

Mở rộng hệ thống thư viện điện tử

Hỗ trợ online

cdspkt.edu.vn

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 3034
  • Tháng hiện tại: 72212
  • Tổng lượt truy cập: 449314

Web link