Phóng to ảnh (Bấm xem)

Phương pháp dạy học tiếng việt như là ngôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học (Dùng cho giảng viên, sinh viên khoa giáo dục tiểu học thuộc các cơ sở đào tạo giáo viên và cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học vùng dân tộc thiểu số)

Đăng ngày 19-03-2017 09:21:26 PM - 184 Lượt xem Mã sản phẩm: DA.000789

Để có thêm phương án tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số, giúp các em học tập và giáo tiếp tốt hơn bằng tiếng việt. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam là ngôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng học tập của các em.

Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Thông tin biên mục:

Phương pháp dạy học tiếng việt như là nôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học
(Dùng cho giảng viên, sinh viên khoa giáo dục tiểu học thuộc các cơ sở đào tạo giáo viên và cán
bộ quản lí, giáo viên tiểu học vùng dân tộc thiểu số)

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, TH.S. Đặng Văn Bình
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Độ dài: 108tr
Cỡ khổ: 24cm.
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Đăng nhập thành viên

Web link