Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi

Có những con người mà hành trình cuộc đời của họ chính là một phần của lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người như vậy. Cuốn sách này kể về hành trình cuộc đời của Người, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011). Năm 1911, với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá, người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước chân lên con tàu Pháp, rời cảng Nhà Rồng để bắt đầu một hành trình bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước cứu dân... Hành trình đó chưa bao giờ khép lại, bởi lẽ - như Chủ tịch Fidel Castro của Cu Ba nhận xét, "Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm sống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt". Do vậy, cuốn sách này cũng không bao giờ khép lại. Trang cuối của nó sẽ mở ra một không gian mới trong tâm trí bạn đọc. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, trên hành trình mới đi đến những thắng lợi, tiến tới bến bờ ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện khát vọng cháy bỏng của dân tộc ta cũng như cả loài người tiến bộ. Trên hành trình mới này, chúng ta sẽ luôn cảm thấy vững tin vào con đường đã chọn vì chúng ta có hành trang tinh thần mang theo là Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hệ giá trị Hồ Chí Minh, cùng toàn bộ di sản tinh thần của Người. Đó là nguồn cảm hứng và nguồn cổ vũ không bao giờ cạn. Và chúng ta cũng có Bác Hồ kính yêu bên cạnh vì Bác luôn song hành cùng chúng ta.

Hồ Chí Minh hành trình...
KM.000231
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Đăng nhập thành viên

Web link