Lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hình thức VLVH

Lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hình thức VLVH
LỊCH THI TUYỂN SINH
   Kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học
Điểm thi: Trường CĐSP Kon Tum  - Khóa thi ngày:  02, 03/12/2017
 
Ngày Buổi Ngành Môn thi Phòng thi
 
 
02/12/2017
Sáng
Từ 8h00
Tất cả các ngành Tập trung thí sinh để Khai mạc kỳ thi, làm thủ tục dự thi, học quy chế, điều chỉnh sai sót, phổ biến lịch thi. Tại các phòng thi
Chiều 1. CĐ lên ĐH: GD Tiểu học Môn 1.    Toán và PPDH Toán
(Thời gian làm bài: 180 phút)
1.4
và 1.5
2. CĐ lên ĐH: GD Mầm non Môn 1:             Văn D
(Thời gian làm bài: 180 phút)
1.6
 
 
 
03/12/2017
Sáng
 
1. CĐ lên ĐH: GD Tiểu học Môn 2:  Tâm lí học-GD Tiểu học
(Thời gian làm bài: 180 phút)
1.4
và 1.5
2. CĐ lên ĐH: GD Mầm non Môn 2: Tâm lí học-GD Mầm non (Thời gian làm bài: 180 phút) 1.6
Chiều 1. CĐ lên ĐH: GD Tiểu học Môn 3: Tiếng việt và PPDH Tiếng việt
(Thời gian làm bài: 180 phút)
1.4
và 1.5
2. CĐ lên ĐH: GD Mầm non Môn 3:     Phát triển ngôn ngữ
(Thời gian làm bài: 180 phút)
1.6
 
Lưu ý:  
1. Thí sinh có mặt tại phòng thi:   Buổi sáng:  07 giờ 00, Buổi chiều: 13 giờ 00.
2. Gọi thí sinh vào phòng thi:        Buổi sáng:  07 giờ 30, Buổi chiều: 13 giờ 30.
3. Băt đầu tính giờ làm bài:           Buổi sáng:  07 giờ 45, Buổi chiều: 14 giờ 45.
4. Thu bài thi:                                    Buổi sáng:  10 giờ 45, Buổi chiều: 16 giờ 45.
5. Phòng Hội đồng thi: Phòng Họp của Trường CĐSP Kon Tum.
Tải lịch thi chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH