Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 các ngành GDMN, SP Toán - Tin, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc, QTVP, CTXH

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 các ngành GDMN, SP Toán - Tin, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc, QTVP, CTXH
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 hệ cao đẳng chính quy các ngành Giáo dục Mầm non, SP Toán - Tin, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc, Quản trị văn phòng va Công tác xã hội - Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

- Ngành Giáo dục Mầm non

- Ngành SP Toán - Tin

- Ngành SP Tiếng Anh

- Ngành SP Âm nhạc

- Ngành Quản trị văn phòng

- Ngành Công tác xã hội

Nguồn tin: Hội đồng tuyển sinh