Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Sáng ngày 05/3/2017, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum đã tổ chức khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.
        Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cùng với sự đồng hành của cty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup. Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nhà trường; tạo ra sân chơi cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
 

Nguồn tin: Tổ Thông tin