Chi đoàn các lớp K20, K21 tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018

Chi đoàn các lớp K20, K21 tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018
Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 14/9/2017, các chi đoàn lớp K20, K21 đã tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.
         Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, Đại hội chi đoàn đã tập trung thảo luận, góp ý cho Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2018, báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017, các báo cáo tham luận và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm triển khai tốt nhiệm vụ của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2018.
          Đại hội đã quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm gắn với 5 chương trình hành động cụ thể của nhiệm kỳ 2017-2018 và các chỉ tiêu lớn. Các chương trình hành động: Giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức; Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ và thực tập nghề; Xây dựng môi trường sư phạm, tổ chức các hoạt động văn thể, đấu tranh chống tệ nạn xã hội; Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Xây dựng tổ chức đoàn, Hội sinh viên, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh.
Đại hội đã bầu BCH Chi đoàn, Ban cán sự lớp nhiệm kỳ 2017-2018, đồng thời đã kêu gọi toàn thể đoàn viên chi đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết và ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đoàn trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2017-2019 đã đề ra.
Một số hình ảnh tại Đại hội chi đoàn lớp K20 GDTH
Nguồn tin: Tổ Thông tin