Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2016-2017

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2016-2017
      Trong 02 ngày 21 và 22/4/2017, Hội đồng khoa học Trường CĐSP Kon Tum tổ chức nghiệm thu 26 đề tài NCKH cấp trường năm học 2016-2017 do 31 giảng viên của trường thực hiện; trong đó có 12 đề tài viết tài liệu bồi dưỡng giáo viên, 02 đề tài NCKH ứng dụng, 06 đề tài viết bài giảng và xây dựng bài giảng E-learning và 06 đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.
      Đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng theo yêu cầu nguồn nhân lực tại địa phương thời kỳ mới.
 

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum