Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018
Sáng ngày 28/8/2017, Trường CĐSP Kon Tum tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018 cho toàn thể HSSV khóa K20 và K21, nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân. Dự khai mạc có thầy Nguyễn Bình Dân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBVC, HSSV K20, K21.
         Thay mặt Ban Giám hiệu, thầy Nguyễn Cư, Phó hiệu trưởng đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh mục đích ý nghĩa và một số yêu cầu cơ bản trong việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân, đảm bảo đạt hiệu quả giáo dục cao.
        Theo kế hoạch, Tuần sinh hoạt công dân, HSSV sẽ tập trung học tập các nội dung trọng tâm như: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành giáo dục; về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; về Chương trình và kế hoạch năm học 2017-2018 của nhà trường và Chương trình công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018; phổ biến một số văn bản pháp luật mới về miễn giảm học phí, về đánh giá kết quả rèn luyện, về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực, về an toàn giao thông…
        Cuối đợt học, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch theo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Nguồn tin: Tổ Thông tin