Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017
KẾ HOẠCH
(V/v tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017)
 
Căn cứ Kế hoạch năm học 2016-2017; Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017 như sau:
1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 17  tháng 08 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường A, Trường CĐSP Kon Tum.
3. Thành phần tham dự: Đại diện Sở GD&ĐT, Ban giám hiệu, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, cố vấn học tập các lớp K19, K41 và HS, SV tốt nghiệp cao đẳng (K19 chính quy và VLVH), TCCN (K41) năm 2017.
4. Phân công nhiệm vụ
4.1. Các đơn vị khoa: Thông báo cho HS, SV của đơn vị mình biết kế hoạch và phối hợp quản lý HS, SV trong quá trình tổ chức buổi lễ.
4.2. Phòng Đào Tạo - QLKH
Chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa học, hồ sơ và phát bằng tốt nghiệp cho HS, SV.
4.3. Phòng Hành Chính - Quản Trị
- Mời lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum.
- Vệ sinh Hội trường, sắp xếp bàn ghế, trang trí, âm thanh, nước uống.
- Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức phát thưởng, giấy khen cho HS, SV (phối hợp với Phòng CT – CTSV, Tổ Tài vụ).
- Chuẩn bị trang phục trao bằng tốt nghiệp tượng trưng và chụp ảnh lưu niệm.
4.4. Phòng TC - CTSV
Chuẩn bị văn nghệ chào mừng; bài phát biểu cảm tưởng của HS, SV; tổ chức chương trình buổi lễ.
4.5. Tổ Tài vụ
Chuẩn bị cấp học bổng cho SV.
Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây>>

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum