Triển khai thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" năm 2017

Triển khai thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" năm 2017

Nguồn tin: Sở GD-ĐT