Thông báo về việc thực hiện luân chuyển giáo viên, CBQL, nhân viên các đơn vị trực thực Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Thông báo về việc thực hiện luân chuyển giáo viên, CBQL, nhân viên các đơn vị trực thực Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Nguồn tin: Sở GD-ĐT