Thông báo tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thông báo tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nguồn tin: Sở GD-ĐT