Thông báo kế hoạch tổ chức học, ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 2

Thông báo kế hoạch tổ chức học, ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 2
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học, ôn tập; thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
             
Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTTL-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Công văn số 636/ĐHQN-NN&TH ngày 18/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam V/v phối hợp đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin với Trường CĐSP Kon Tum;
Trường CĐSP Kon Tum thông báo kế hoạch tổ chức học, ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 2, cụ thể như sau:
1. Thời gian đăng ký học, ôn tập và dự thi
- Thời gian đăng ký học, ôn tập đến hết ngày 23/9/2017
- Thời gian học, ôn tập: trong 4 tuần vào các buổi tối và ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần (theo sự thống nhất của học viên).
- Thời gian thi (Dự kiến): từ ngày (21 – 22)/10/2017.
2. Địa điểm học, ôn thi và thi:
Trường CĐSP Kon Tum, số 413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại:  0603. 863592;  Fax:  0603.868267.
3. Nội dung học, ôn thi: thời lượng 6 modul (90 tiết):
 
1 Modul 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 4 Modul 04: Sử dụng bảng tính cơ bản
2 Modul 02: Sử dụng máy tính cơ bản 5 Modul 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản
3 Modul 03: Xử lý văn bản cơ bản 6 Modul 06: Sử dụng Internet và Email
4. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên và các đối tượng người học có nhu cầu.
5. Lệ phí:
5.1. Học, ôn tập: (tối thiểu 40 HV/lớp)
+ Học sinh, sinh viên của trường: 280.000 đồng/1 thí sinh 
+ Học viên khác: 350.000 đồng/1 thí sinh 
5.2. Thi và cấp chứng chỉ (Do Trường Đại học Quảng Nam tổ chức thi và cấp chứng chỉ):
- Khóa thi (có tối thiểu có 50 HV)
+ Học sinh, sinh viên của trường: 570.000 đồng/1 thí sinh 
+ Học viên khác: 770.000 đồng/1 thí sinh 
 6. Thủ tục đăng ký học và dự thi:
- Đăng ký học: Học viên đăng ký ghi danh trực tiếp tại Khoa Tin học - Ngoại ngữ Trường CĐSP Kon Tum, số 413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại:  02603.869251.
 - Đăng ký dự thi gồm:
+ Phiếu đăng dự thi (theo mẫu)
+ 2 ảnh 3x4
+ Bản sao một trong các giấy tờ: CMND, hộ chiếu, thẻ học sinh, sinh viên.
* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
  - Phòng Đào tạo-QLKH Trường CĐSP Kon Tum, số 413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại:  01603.863592;  Fax: 02603.863592; Email: Phongdaotao.c36@moet.edu.vn;
 - Khoa Tin học – Ngoại ngữ, Trường CĐSP Kon Tum, số 413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại:  0603. 869251
   Website: http://cdspkt.edu.vn