Thông báo kế hoạch phát bằng Tốt nghiệp các lớp ĐH liên thông (Quy Nhơn) tại trường CĐSP Kon Tum

Thông báo kế hoạch phát bằng Tốt nghiệp các lớp ĐH liên thông (Quy Nhơn) tại trường CĐSP Kon Tum


* Chú ý:
- Đề nghị lớp trưởng thông báo kế hoạch này cho tất cả học viên.
- Yêu cầu mỗi học viên đến nhận bằng từ 14h00 ngày 11 đến 15h00 ngày 12 tháng 02 năm 2017 (vì thời gian gấp nên không có tổ chức lễ trao bằng). Nếu học viên đến không đúng thời gian trên thì phải xuống Trường ĐH Quy Nhơn nhận bằng.
- Nếu học viên nào nhờ người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền cho người nhận thay và phải có xác nhận, đóng dấu  của cơ quan quản lý.
- Địa điểm nhận bằng: Phòng truyền thống Trường CĐSP Kon Tum.
- Mọi chi tiết liên hệ: Thầy Nguyễn Văn Giang: TP ĐT-QLKH, ĐT: 0905225474 hoặc Thầy Sơn Trường ĐHQN, ĐT: 0982813779. 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH