Kế hoạch xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: Thứ ba - 18/10/2016 23:44 - Người đăng bài viết: Đoàn trường
            TRƯỜNG CĐSP KONTUM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   HỘI SINH VIÊN                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        
                  Số:  27 KH/HSV                                             Kon Tum, ngày 20 tháng  09  năm 2016
                                                                                        
KẾ HOẠCH
(V/v xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015 - 2016)
     
                               Kính gửi:    Các Khoa trực thuộc trường CĐSP Kon Tum
    
      - Căn cứ Quyết định số 02 QĐ/TWHSV ngày 09/10/2015 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành quy định tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (sửa đổi, bổ sung);   
      - Căn cứ Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017;     
      Hội Sinh viên trường CĐSP Kon Tum xây dựng Kế hoạch xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường của năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn xét chọn
1.1. Đạo đức tốt
1.1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
      - Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng;
      - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng;
      - Có lối sống văn hóa, văn minh;
      - Điểm rèn luyện trung bình năm học 2015 - 2016 đạt từ 80 điểm trở lên.
1.1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
      Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
      - Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động;
      - Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào các câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia);
      - Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương;
      - Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.
1.2. Học tập tốt
1.2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
      - Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn;
      - Chuyên cần trong học tập;
      - Điểm trung bình chung học tập năm học 2015-2016 đạt từ 2,5 trở lên.
1.2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
      Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
      - Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật;
      - Tham gia làm Bài tập lớn đạt kết quả từ loại giỏi trở lên hoặc tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt kết quả từ loại khá trở lên;
      - Có các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học;
      - Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
1.3. Thể lực tốt
1.3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
      Có đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện (Có điểm đạt đối với các môn thể dục), tập thể dục thường xuyên. Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do cấp Khoa, Liên chi hội hoặc Đoàn, Hội Sinh viên trường tổ chức.
1.3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
      Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
      - Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
      - Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.
      * Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
1.4. Kỹ năng tốt
1.4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
      - Tham gia và hoạt động có hiệu quả trong một câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh Viên và có xác nhận của Chủ nhiệm Câu lạc bộ;       
      - Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học;
      - Tham gia các hoạt động tình nguyện tại những đơn vị mà Hội Sinh viên trường kết nghĩa và có tham gia đóng góp gây quỹ hoạt động tình nguyện do Hội Sinh viên trường phát động;
1.4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
      Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu:
      - Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Chi Đoàn, Chi Hội trở lên;
      - Tham gia và hoạt động tốt trong CLB Hội Đồng Hành;
      - Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên;
      - Là báo cáo viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.
1.5. Hội nhập tốt
1.5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
      Đạt một trong 3 điều kiện sau:
      - Kết quả học tập môn ngoại ngữ, tin học trong năm đạt từ điểm B trở lên;
      - Đạt chứng chỉ A môn ngoại ngữ  hoặc tương đương chứng chỉ A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), chứng chỉ B hoặc tương đương chứng chỉ B (đối với sinh viên năm thứ 3) và có chứng chỉ A tin học Văn phòng hoặc tương đương chứng chỉ A trở lên;
      - Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
1.5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
      Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu:
      - Tham gia vào các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước;
      - Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
2. Đối tượng xét chọn
      Là sinh viên đang học các ngành Cao đẳng tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum.
3. Các bước xét chọn
      Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua 3 bước xét chọn cụ thể như sau:
      Bước 1: Ban chấp hành Chi hội hướng dẫn Hội viên, sinh viên đối chiếu các tiêu chuẩn của sinh viên 5 tốt, hoàn thành hồ sơ nộp cho Ban chấp hành Chi hội.
      Bước 2: Ban chấp hành các Chi hội  tổ chức xét chọn “Sinh viên 5 tốt” và lập danh sách gửi về Ban chấp hành Hội Sinh viên trường để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
      Bước 3: Ban chấp hành Hội sinh viên cấp trường tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ Đoàn trường, phòng Tổ chức công tác sinh viên, phòng Đào Tạo và các Khoa, sau đó xin ý kiến của Đảng ủy - Ban giám hiệu  để tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Tặng giấy chứng nhận, giấy khen cho các sinh viên đạt danh hiệu vào dịp Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam 09/01/2017.
4. Hồ sơ nộp về Hội Sinh viên trường: Bảng báo cáo thành tích của mỗi cá nhân (có mẫu kèm theo), bản sao các bảng điểm, giấy khen, giấy chứng nhận, chứng chỉ để minh chứng (không cần công chứng).
5. Tiến độ thời gian:
        - Trước ngày 28/10/2016: Các chi hội hoàn thành việc triển khai, hướng dẫn, bình xét, nộp danh sách kèm hồ sơ các cá nhân đề nghị công nhận về Ban chấp hành Hội Sinh viên trường.
       - Từ ngày 28/10/2016 đến 31/10/2016: Hội Sinh viên trường tổ chức xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và ra quyết định công nhận.
       - Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 02/11/2016 công bố danh sách sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường lên website nhà trường http://cdspkt.edu.vn/
       - Ngày 09/01/2017: Trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. 
       Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2016 - 2017, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường rất mong các Khoa phối hợp triển khai, thực hiện đến sinh viên để đảm bảo việc bình xét đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.
         DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                      T/M BCH ĐTN - HSV
                                                                                          PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG                                                                                                      
                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN                                                          

         
          
         
                                                                                              Nguyễn Hồng Phong
Nơi nhận:
- BCN các Khoa
- Lưu VP Đoàn - Hội
                                                                                                                      
 
 
 

Nguồn tin: BBT Đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 944
  • Tháng hiện tại: 30301
  • Tổng lượt truy cập: 1708713

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link