Tên / Số / ký hiệu : 337/QĐ-CĐSP
Về việc / trích yếu

Quyết định v/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Ngày ban hành 27/11/2016
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Hiệu trưởng
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Bình Dân
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường CĐSP Kon Tum
Tải về máy Đã xem : 222 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
QUYẾT ĐỊNH
 V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng
 
    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM
 
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum;
  Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDDH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
  Căn cứ Công văn số 5008/BGDĐT-GDĐH ngày 07/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDĐH và đào tạo sư phạm trình độ cao đẳng;
  Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-CĐSP ngày 10/8/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Kon Tum về việc Ban hành Chương trình đào tạo các ngành trình độ cao đẳng (áp dụng từ K21 trở đi);
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,    
        QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra đối với 17 ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum (có danh sách chuẩn đầu ra các ngành đào tạo kèm theo).
Điều 2. Chuẩn đầu ra của 17 ngành đào tạo trình độ cao đẳng được công bố và áp dụng từ khóa đào tạo K21 trở đi.
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Công văn mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 42
  • Hôm nay: 3116
  • Tháng hiện tại: 59449
  • Tổng lượt truy cập: 1611094

Đăng nhập thành viên

Web link