Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/10/2016 22:37 - Người đăng bài viết: trandinhluu
Sáng ngày 15/10/2016, Đảng ủy Trường CĐSP Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) và Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của trường.
       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Dân - Bí thư Đảng ủy Trường CĐSP Kon Tum đã quán triệt sâu 6 nội dung cơ bản, nhấn mạnh một số điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhấn mạnh một số yêu cầu được nêu trong chỉ thị, đó là: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW về "xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; về việc gắn "xây" với "chống"; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện"; về xây dựng bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng dạy cho học sinh, sinh viên…
          Sau Hội nghị, các chi bộ trực thuộc, đoàn thể nhà trường tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Chỉ thị 05 cho đảng viên, cán bộ công chức ở từng đơn vị, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 950
  • Tháng hiện tại: 30307
  • Tổng lượt truy cập: 1708719

Đăng nhập thành viên

Web link