Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của trường.

2. Nhiệm vụ:

            2.1.Công tác Khảo thí:

            - Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt; ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí của nhà trường

            - Tham mưu tổ chức công táccoi thi, chấm thi tuyển sinhcao đẳng theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việcquản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạchvà tổ chức các kỳ thi, bao gồm: thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần của các hệ đào tạo; thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc

            - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệutrưởng ban hành văn bản “Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần” đúng quy chế và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

            - Chủ trì, phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các hệ đào tạo theo quy định hiện hành

            - Tổ chức tập huấn, tư vấn nghiệp vụ về quy trình thi, kiểm tra đánh giá cho các đơn vị (nếu các đơn vị có nhu cầu)

            - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ra đề thi, chấm thi, đánh giá và lưu trữ kết quả thi

            - Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của HSSV.

            2.2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục:

            - Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản, quy định về công tác kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫntheo dõivà kiểm tra việc thực hiện các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dụccủa nhà trường

            - Tham mưu đề xuất trình Hiệu trưởng chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường

            - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoàitheo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, giảng dạy của giảng viên, học tập của HSSV, chất lượng đào tạo, việc làm của HSSVsau khi ra trường;...

            - Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức, đơn vị và cá nhân ngoài trường về kiểm định chất lượng giáo dục

            - Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

            - Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc trường

            - Phối hợp với phòng Chính trị tư tưởng- Tổ chức cán bộ- Công tác sinh viênđề xuất nhân sự tham gia coi thi, chấm thi tuyển sinh cao đẳng, thi tốt nghiệp, thi cấp chứng chỉ và tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục

            - Phối hợp với phòng Đào tạo triển khai thực hiện công tác thi tuyển sinh

            - Phối hợp với phòng Hành chính-Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các kỳ thi

            - Phối hợp với tổ Tài vụ thanh quyết toán kinh phí tổ chức các kỳ thi và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

            - Phối hợp với các đơn vị trong trường điều động cán bộ, viên chức tham gia thực hiện công tác thi kết thúc học phần

            - Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ các văn bản, tài liệu, hồ sơ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành

            - Thực hiện quản lý tổ chức, nhân sự, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng.
 

Cơ cấu tổ chức

                

Trưởng phòng: ThS. Võ Đại Nam Anh


Phó trưởng phòng: ThS. Trương Tấn Phước
Email: Tanphuoc.C36@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.38917310

Email: phongKTKDCLGD.c36@moet.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác Trình độ 
chuyên môn
Lý lịch khoa học
01 Võ Đại Nam Anh Trưởng phòng 01/08/1985 ThS TLGD Xem chi tiết
02 Trương Tấn Phước P.Trưởng phòng 27/08/1987 ThS Vật lý Xem chi tiết
03 Đặng Thị Ti Na CBGD 01/9/1998 Thạc sỹ Ngoại ngữ  
04 Hoàng Kim Lân Cán bộ giảng dạy 24/10/2001 ĐHSP Hội hoạ Xem chi tiết
05 Trần Thị Vỵ Chuyên viên 06/09/2010 ĐH
 KH máy tính
 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 2473
  • Tháng hiện tại: 20049
  • Tổng lượt truy cập: 1647982

Đăng nhập thành viên

Web link