Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng:
            Tổ bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng  quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị đối với hệ cao đẳng, môn Chính trị đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp. Tham mưu để Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảng dạy-học tập các môn Lý luận chính trị và môn Chính trị
            - Tham mưu Đảng ủy và Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CCVC và HSSV trong toàn trường
            - Quản lý CCVC của đơn vị trong phạm vi được phân cấp
            - Quản lý cơ sở vật chất mà Nhà trường giao cho đơn vị sử dụng.
2. Nhiệm vụ:
- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, học phần thuộc chức năng đào tạo của đơn vị. Triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung, chất lượng, tiến độ dạy-học trong quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường
- Tổ chức tốt các hoạt động dạy-học, NCKH; chỉ đạo các bộ môn trực thuộc đơn vị, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, NCKH và các hoạt động giáo dục khác, gắn đào tạo với NCKH       
- Tham gia triển khai xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu giảng dạy khi được Hiệu trưởng phân công. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy- học; đề xuất việc xây dựng, bổ sung kế hoạch dạy-học và NCKH,... đáp ứng nhu cầu của  Nhà trường
- Phản ánh và tham gia đề xuất giải pháp để Ban Giám hiệu chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CCVC và HSSV trong trường
- Quản lý, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CCVC thuộc đơn vị và tham mưu cho Nhà trường trong công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các chế độ chính sách
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tham gia đề xuất Nhà trường cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
- Quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản được nhà trường giao. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học và cơ sở vật chất tại văn phòng làm việc của đơn vị
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường
- Phối kết hợp với Tổ công tác chính trị thuộc phòng Chính trị tư tưởng - Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên để tham gia tổ chức đợt sinh hoạt công dân đầu năm, các buổi sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục CCVC trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được phân công; theo dõi diễn biến tư tưởng của CCVC; quản lý, theo dõi đánh giá toàn diện CCVC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,...
- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các khoa liên quan để tham mưu việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch dạy -học, NCKH, thực hành, thực tập,... trong quá trình đào tạo của Nhà trường
- Phối hợp phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường
- Phối hợp với phòng Hành chính-Quản trị để đề xuất trang bị, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo và NCKH
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục và các nhiệm vụ khác có liên quan.

 

Cơ cấu tổ chức

Ngày Thành Lập : 08/2007

Tổ Trưởng ThS Nguyễn Quang Khải 
Email: nguyenquangkhai.c36@moet.edu.vn

Tổ Phó ThS Hoàng Xuân Lĩnh 
Email: linhxuankontum@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác Trình độ 
chuyên môn
Lý lịch khoa học
01 Nguyễn Quang Khải Tổ trưởng 15/09/1987 ThSLSĐ Xem chi tiết
02 Hoàng Xuân Lĩnh Tổ phó 02/10/2000 ThS KTCT Xem chi tiết
03 Lê Thị Thanh Hòa CBGD 01/10/1999 ThSTriết học Xem chi tiết
04 Lê Thị Hường CBGD 04/10/2004 ThS HCM học Xem chi tiết
05 Lê Thị Hoan CBGD 01/10/1999 ThS Chính trị
 
Xem chi tiết
06 Vũ Thị Hằng Nga CBGD 08/11/2004 ThS Triết học
 
Xem chi tiết
07 Huỳnh Hà Tố Uyên CBGD 04/10/2004 ThS Chính trị
 
Xem chi tiết

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 56
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1087
  • Tháng hiện tại: 28292
  • Tổng lượt truy cập: 1706704

Đăng nhập thành viên

Web link