Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Khoa Tâm lý giáo dục-Bồi dưỡng CBQL&GVlà đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý nhà nước cho tất cả các hệ đào tạo và loại hình đào tạo của trường

- Quản lý và tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo sinh viên trình độ Cao đẳng (hệ vừa làm vừa học); các lớp Bồi dưỡng CBQLGD ngắn hạn

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý HSSV, triển khai kế hoạch học tập của các lớp liên kết đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, học phần thuộc chức năng đào tạo của khoa

- Triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung, chất lượng, tiến độ dạy-học trong quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác của các lớp hệ vừa làm vừa học, các lớp bồi dưỡng CBQLGD theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường

- Tổ chức tốt các hoạt động dạy-học, NCKH; Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa; xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học

- Triển khai chương trình đào tạo, xây dựng và biên soạn tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng phân công. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy-học; đề xuất việc xây dựng, bổ sung kế hoạch dạy-học, thực hành, thực tập và NCKH, ... đáp ứng nhu cầu của nhà trường và xã hội

- Quản lý, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng viên, cán bộ, nhân viên, HSSV thuộc khoa và tham mưu cho nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đề xuất nhà trường cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên của khoa

- Quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản được nhà trường giao. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành, cơ sở vật chất văn phòng khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường và các cơ sở liên kết đào tạo để triển khai kế hoạch đào tạo của các lớp cao đẳng, đại học liên kết; quản lý nề nếp học tập của HSSV

- Phối kết hợp với phòng Chính trị tư tưởng - Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên để tuyên truyền, giáo dục CCVC, HSSV trong khoa thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được phân công; theo dõi diễn biến tư tưởng của CCVC và HSSV; quản lý, theo dõi đánh giá toàn diện CCVC và HSSV trong quá trình dạy-học, rèn luyện

- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các khoa, tổ liên quan để tham mưu việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch dạy -học, NCKH, thực hành, thực tập, ... trong quá trình đào tạo của nhà trường

- Phối kết hợp với phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng để xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng dạy-học

- Phối kết hợp với phòng Hành chính-Quản trị để đề xuất trang bị, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ dạy-học, NCKH trong quá trình đào tạo; quản lý HSSV ở Ký túc xá

- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và tổ Tài vụ để xây dựng kế hoạch, thanh toán các chế độ chính sách, kinh phí phục vụ hoạt động dạy-học, NCKH, hợp đồng, mời giảng viên thính giảng

- Phối hợp với các đoàn thể để động viên phong trào, thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CCVC và HSSV.

Cơ cấu tổ chức

Ngày Thành Lập : 29/ 05 /1999 .

Trưởng khoaTS.  Nguyễn Thị Ngọc Lệ 

Email: ngocle_cdsp_@yahoo.com.vn
Phó trưởng khoa: ThS Y Xô Kiếm Ba

Email: yxokiemba@gmail.com

Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác
Trình độ 
chuyên môn
Lý lịch khoa học
01 Nguyễn Thị Ngọc Lệ     Trưởng khoa 01/10/1986   TS Hóa học Xem chi tiết   
02 Y Xô Kiếm Ba P.trưởng khoa    01/11/2003 ThS TLGD Xem chi tiết
03 Hoàng Văn Chi CBGD 17/03/2003 ThS QLGD Xem chi tiết
04 Nguyễn Thị Lý CBGD 12/09/1991 ThS GDH Xem chi tiết
05 Nguyễn Thị Cúc CBGD 02/11/2005 ThS GDH Xem chi tiết

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1304
  • Tháng hiện tại: 24551
  • Tổng lượt truy cập: 1702963

Đăng nhập thành viên

Web link